იგი

ჯემალ ქარჩხაძის შესანიშნავი მოთხრობის ინსცენირება, რომელშიც მოთხრობილია ადამიანის ევოლუციის შესახებ, პრეისტორიული ხანიდან პიროვნებად ფორმირებამდე და მას შემდეგ, ჭიდილი გარემოსთან, საზოგადოებასთან.

სხეულის ენით, გადმოცემულია ის განცდები, რომელიც იგის შეეძლო განეცადა და სიღრმეების წვდომისთვის, დამატებულია მინიმალური თხრობა. ამ სპექტაკლსა, გამოარჩევს სხეულის ენით გადმოცემული ის განცდები, რომელიც პრეისტორიულ ადამიანს შეეძლო განაცდა გარემოსთან პირველი კონფლიქტისას.