ერთ ალბომად ქცეული კომპოზიციები

ერთ ალბომად ქცეული კომპოზიციები, მოძრაობის თეატრის სხვადასხვა სპექტაკლიდან სანდრო ნიკოლაძის მუსიკა მოძრაობის თეატრის განუყოფელი ნაწილია.
ალბომის შეძენა შეგიძლიათ მოძრაობის თეატრში ფასი: 20 ლარი