სპექტაკლები

ერთმოქმედებიანი ილუზია. ცნობილი ილუზიონისტი სპექტაკლ «აბრაკადაბრაა»-ზე აგვიანებს.   ამ დროს მისი ორეული დროს იხელთებს და სცენაზე გამოდის მის მაგივრად. ორეული ცდილობს რაც შეიძლება მეტი ფოკუსი უჩვენოს მაყურებელს, ვიდრე ილუზიონისტი მოვა თეატრში.

ბალეტის, ცეკვის, ცირკისა და პანტომიმის სინთეზით ინსცენირებული სამყაროს წარმოსახვითობა. ის (სამყარო) პარადოქსულია, ერთდრულად არის რეალურიც და ირეალურიც. ეს სამყარო ფერების, ემოციების, აზრების, ბგერების, სინათლის სხივების გამებით არის შევსებული.

მოქმედება ვითარდება მისტიურ ქალაქში